Kakovost lesnih peletov potrjujejo certifikati

Lesni peleti so postali zelo priljubljen vir ogrevanja, saj so obnovljiv vir energije, okolju prijazni in ekonomični. Vendar pa je kakovost peletov ključnega pomena za njihovo učinkovitost in varno uporabo. Kakovost peletov jamčijo certifikati, uradne oznake, ki jih priznane organizacije dodelijo, če proizvodi izpolnjujejo določene zahteve.

Tudi pri peletih poznamo različne certifikate, ki potrjujejo njihovo kakovost in trajnostno pridelavo. V tem blogu bomo raziskali nekatere od teh certifikatov in ter vam olajšali vašo nakupno odločitev.

Certifikat ENplus je eden najbolj priznanih certifikatov za pelete in je v uporabi po vsej Evropi.

ENplus je certifikacijski sistem za pelete, ki ga je razvila Evropska peletna svetovalna komisija (European Pellet Council, EPC) za zagotavljanje kakovosti peletov. Ta certifikat potrjuje, da so peleti proizvedeni v skladu z visokimi standardi, ki jih določa standard ISO 17225-2. Standard določa zahteve glede vsebnosti vlage, kalorične vrednosti, gostote, mehanske trdnosti in primesi.

Uporaba peletov z ENplus certifikatom zagotavlja, da so peleti suhi, imajo visoko kalorično vrednost, so trdni in ne povzročajo večjih emisij, kar pripomore k boljšemu delovanju peči ali kotla ter zmanjšujejo negativni vpliv na okolje. Certifikat ENplus je eden najbolj priznanih certifikatov za pelete in je v uporabi po vsej Evropi.

ENplus certifikat je razdeljen na dve ravni certifikacije, in sicer ENplus A1 in ENplus A2. ENplus A1 se nanaša na najvišji razred peletov, ki izpolnjujejo najstrožje zahteve glede kakovosti, vsebnosti vlage, energijske vrednosti in emisij. ENplus A2 se nanaša na pelete z nekoliko nižjimi zahtevami glede vsebnosti vlage in energijske vrednosti, vendar še vedno zagotavlja visoko kakovost goriva.

Morda se vam zdijo razlike majhne, vendar imejte v mislih več ton, ki jih porabite na letni ravni in razlika bo več kot očitna.

DINplus certifikat priznan v Nemčiji

DINplus je certifikacijski sistem za pelete, ki ga je uvedel nemški inštitut za standardizacijo (Deutsches Institut für Normung). Ta certifikat potrjuje, da so peleti proizvedeni v skladu z določenimi standardi, ki določajo zahteve glede vsebnosti vlage, kalorične vrednosti, gostote, mehanske trdnosti in emisij peletov.

Peleti z DINplus certifikatom zagotavljajo visoko kakovost, učinkovito izgorevanje in minimalne emisije. Certifikat DINplus je široko priznan v Nemčiji in drugih evropskih državah ter se uporablja kot standard za kakovost peletov.

Na peletih lahko opazite tudi druge oznake in certifikate

Kaj pomeni FSC certifikat?

FSC (Forest Stewardship Council) je mednarodna organizacija, ki se ukvarja s certificiranjem trajnostnega upravljanja z gozdovi. Peleti, ki imajo FSC certifikat, potrjujejo, da so pridelani iz lesa, ki je bil pridobljen iz gozdov, ki so bili trajnostno upravljani in so v skladu z visokimi okoljskimi in socialnimi standardi. Torej, če imajo peleti, ki jih uporabljate za ogrevanje certifikat FSC, pomeni, da prispevate k ohranjanju gozdov in naravnih virov ter podpirate trajnostno predelavo lesa.

Svanen certifikat priznan v nordijskih državah

Svanen certifikat je priznan v nordijskih državah in je ena od pomembnih okoljskih oznak, ki jo podeljuje nordijska organizacija za okoljsko certificiranje (Nordic Ecolabelling). 

Certifikati oz. oznake, ki jih najdete na vrečah peletov, so pomemben vir odločanja za nakup, saj s tem preverimo kakovost peletov. V naši ponudbi imamo le pelete, ki izpolnjujejo stroge zahtevane standarde. Z uporabo kakovostnih peletov pa ne boste prispevali le k trajnostni predelavi lesa in ohranjanju okolja, temveč boste s kakovostno izbiro vplivali tudi na nemoteno delovanje peči, večji energetski izkoristek in manjše ostanke pepela.

POTREBUJETE PELETE NAJVIŠJE KAKOVOSTI?

Premium Peleti Ekspres

Peleti Ekspres Premium bodo z optimalnim izgorevanjem pričarali toplino vašega doma ter poskrbeli za ekološko ter varčno ogrevanje.