1 – Kakšna je razlika med različnimi vrstami peletov in kaj je pomembno pri izbiri?

Kakovost peletov ima velik vpliv na učinkovitost ogrevanja, zato moramo pri nakupu  nekaj pozornosti nameniti tudi izbiri. Lesne pelete delimo v tri kakovostne razrede – A1, A2 in B, v katere so razporejeni glede na kriterije: vsebnost vlage, ostanek pepela, mehansko obstojnost in gostoto nasutja. 

Peleti v naši ponudbi imajo oznaki ENplus in DINplus, ki jih imajo le peleti visoke kakovosti in ustreznosti omenjenih kriterijev v razredu A1 in A2. Kakovost peletov redno spremljajo Organi za certificiranje, ki z naključnim preverjanjem redno potrjujejo ustreznost certificiranih peletov.